F O T O   S O U T Ě Ž

NA TÉMA: Obrázky z dovolené

KATEGORIE:
  • FOTOGRAFIE (tištěné)
  • FOTOGRAFIE na CD (v JPG, GIF, PNG)
  • POHLEDY zaslané z dovolené

Počet Vašich příspěvků není omezen!

Své příspěvky zasílejte do 30.11.2008 na adresu:
HELENA TRAVEL, P.O.Box 130, 251 01 Říčany u Prahy
Na obálku či pohled napište "Fotosoutěž 2008"
Nebo doručte osobně do kanceláře Helena Travel


CENY:
10 nejzajímavějších příspěvků získá "suvenýry" Helena Travel

Vyzvednutí cen: na Vánočním setkání Helena Travel v prosinci 2008
v Makabaru v Říčanech u Prahy.

Podmínky účasti:
Příspěvky musí být zaslané do 30.11.2008, nevrací se zpět a mohou být
použity k účelům Helena Travel.
Svým zasláním jejich odesilatel souhlasí s podmínkami bez výhrad.
Výherci budou informováni.